Info

  

Подпомагане процеса на създаване, регистриране и развитие на български и чуждестранни лечебни заведения, практики, медицински центрове, диагностично – консултативни центрове, болници и др.;

  

Подпомагане и стимулиране развитието на малки и средни лечебни заведения чрез участието им в национални, европейски и др. фондове, програми, инициативи и др.

  

Оптимизиране на разходи, формиране на центрове за печалба, реорганизация и преструктуриране на лечебни заведения;

   

Оздравителни и офанзивни стратегии за развитие и доверително управление на лечебни заведения;

  

Обучение, повишаване квалификацията и управленческия капацитет на ръководители и специалисти за участие и ефективно управление на лечебни заведения.