ФИНАНСИРАНЕ  - Оптимизиране. Повишаване на капитала. 

   Дружеството трябва да има капитал на всеки етап на развитие. Когато възникне необходимост от финансиране, това води до икономически проблеми. Ето защо ние ви подкрепяме в бизнеса: 

при планиране на ликвидация 

оптимизация  и диверсификация на корпоративния портфейл 

инвестиционно финансиране

   Работим с бизнес собственици и директори на малки и средни предприятия повече от 20 години. С участието на нашите партньори сме се справили с повече от 1200 случая и сме били в състояние непрекъснато да разширяваме нашата дейност и опит. 

   Фирмата е негови представители са многократно сертифицирана като член на Камарата на Оценителите в България: www.ciab-bg.com като доказателство за високите стандарти, които компанията поддържа, и съответно браншовите контакти, които има. Последните сертификации са от ………. 20…….г: