СЛИВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ

   Договаряне. Ръководене.Всеки път, когато трябва да се вземе решение с много по-важни последици, ние сме точните хора, с които трябва да говорите за:

целеви растеж чрез придобивания или сливания

 

продажбата на бизнес линии при подготовка за сливане или придобиване

 

подреждането на наследници при преминаването към следващото поколение в семейния бизнес

 

   Във всички тези случаи ние приемаме проекта от началото до успешното приключване на операцията. Ние ви придружаваме с професионално ръководство през всеки етап на сделката като в момента, в който се водят преговори, се грижим за оптимизиране интересите на нашите клиенти.