Диверсификация. Експанзия. Визия.

   Независимо дали участвате като фирма или като физическо лице, покупката на компания или дял от нея винаги е решаваща стъпка. Който смее да направи такава стъпка, скоро се сблъсква с множество сложни взаимоотношения, организационни главоболия и икономически проблеми, за решаването на които си струва да се доверите на професионалисти.Ние определено също имаме подход към фирми, които не са планирани да се продават и по този начин да ви предоставят възможните алтернативи.Това е началото на действително предизвикателство за Вас като купувач и за нас, Вашите консултанти. Нашият опит от много завършени сделки може надеждно да гарантира успеха. Нещо повече, ако вие ще искате да се уверите, че сделката си струва в дългосрочен план и че бъдещите печалби ще бъдат достатъчно високи, така че желаният ROI да бъде посрещнат в разумен период от време, ние ще се погрижим за това.

 

   По правни и данъчни въпроси ние се консултираме с дългогодишни партньори за сътрудничество, които са добре запознати в тези сложни казуси. Щастливи сме наистина, че работим с доверието на данъчния си съветник, счетоводител, адвокат.