Проектен мениджмънт и регионално развитие

 

 

SWOT анализи и разработване на регионални стратегии и планове за развитие;

 

Предварителни, междинни и последващи оценки на регионални планове и стратегии;

 

Местно икономическо развитие;подпомагане процеса на изграждане и развитие на местния потенциал за икономическо развитие.

 

Консултиране на местни и регионални власти в процеса им на разработване, управление и отчитане изпълнението на проекти от ОП за регионално развитие,околна среда, развитие на земеделието и селските райони;

 

Организация на семинари и обучение на място за повишаване на проектния капацитет на местната и регионална администрация;

 

Разработване, управление и отчитане на проекти от името на местни и регионални власти.