Стратегически мениджмънт

 

 

Подпомагане процеса на създаване, регистриране и развитие на български и чуждестранни фирми ;

 

Подпомагане и стимулиране развитието на малки и средни предприятия з участието им в национални, европейски и др. фондове, програми, инициативи и др.