• Финансов мениджмънт и контролинг
  • WEB и Информационни услуги
  • Възобновчеми Енергийни Източници
  • Преструктуриране и Бизнес оценки
  • Европейски проекти

Naymex Investment Group

обединява съвкупност от фирми, изпълняващи дейност в сферите на:

- стратегически и финансов мениджмънт;

- енергетика, електроснабдяване, електрообзавеждане - проектиране, инженеринг и цялостно проектно изпълнение;

- зелена енергия - проектиране и изграждане на ВЕИ, доставка и монтаж на термопомпи, системи за отопление и охлаждане