MultiSoleo LTD

осъществява дейност в сферата на "зелените" технологии като:

- Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи /ФВЦ/ - Предлагаме цялостни решения, свързани с изграждането на мрежови и автономни фотоволтаични системи и соларни инсталации, базирани на основата на фотоволтаични панели, соларни модули, мрежови и автономни инвертори. Тези инсталации могат да бъдат - стационарни, следящи, комбинирани. 

- В процеса на осъществяване при проект за ФВЦ предлагаме пълен инженеринг, в допълнение към което разполагаме с компетенциите за съдействие при консултация, проектиране, заявления, документация, договаряне с енергоразпределителните дружества и при финализиране на проекта, пускането в експлоатация

При участие на MultiSoleo LTD в осъществяването на Вашия проект, процесът на действията е следният (в хронологичен ред):

- Предварително проучване на обекта, включващо изчисляване възможен потенциал, необходимост от ел. енергия, засенчване, необходими документи и др.;

- Проектиране - проекти, заявления, документация, договаряне с ЕРП;

- Доставка на всички необходими елементи;

- Изпълнение и монтажен процес;