Подготовка и анализ за разработката на информационен продукт